MODERNIZACE ŽV – PALOMO, a.s.

Zlepšení kondice dojnic v PALOMO, a.s. Loštice

Předmětem projektu bylo pořízení drtiče slámy.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím MAS Mohelnicko.

Automatizace hodnocení tělesné kondice dojnic jako inovace systému řízení chovu v PALOMO, a.s.

Projekt je zaměřen na aplikaci výrazně inovativního prvku – automatizovaného hodnocení tělesné kondice dojnic v průběhu laktace využitelného v rámci řízení chovu s cílem zlepšení produkčních i vedlejších vlastností chovaných krav a následným zlepšením ekonomické efektivity chovu.

Uvedená technologie, podle znalostí odborného týmu, v České republice doposud není využívána. Podstatou technického řešení je pořízení a instalace 3D kamer se speciálním softwarem, který snímá a individuálně vyhodnocuje dojnice při každém průchodu dojírnou a vyhodnocuje index její tělesné kondice. Z hlediska funkčnosti a dlouhodobé udržitelnosti systému automatizovaného hodnocení tělesné kondice je nezbytná kompatibilita s technickým a technologickým zázemím dojení, resp. sběru, zpracování a využití dat.

Dalším inovativním prvkem je zavedení aplikace aktivátoru biologické transformace organické hmoty přes krmnou směs za účelem zlepšení parametrů stájového prostředí a snížení úniku amoniaku a ztrát živin při fermentaci a uskladnění hnoje. ŽADATEL HOSPODAŘÍ V OBLASI S VYSOKÝM STUPNĚM OHROŽENÍ SUCHEM. Zaváděné opatření na tuto skutečnost reaguje.

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Agrovýzkumem Rapotín s.r.o. a spolufinanován je prostřednictvím Programu rozvoje venkova.

Automatické hodnocení tělesné kondice