Vážení vlastníci půdy,

s přihlédnutím ke zvýšení daně z nemovitých věcí dle Ustanovení § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2024, Vás chceme informovat, že nájemné/pachtovné bude na smlouvách automaticky navýšeno dle aktuální sazby daně.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Palomo, a.s. ,která se bude konat 1.12.2023 v 16:00 hod.

Palomo a.s. Loštice hledá pracovníky do ŽV- traktoristu , denního stájníka, nočního stájníka na farmě Loštice . Více info Zdena Kočková, zootechnik tel.: 775 780 063