Zakázka na dodávku technologie dojírny vč. stavebních prací

Podrobnosti k zadávací dokumentaci/výzvě jsou uveřejněny v odkazu níže, zakázka č. 4503

 Technologie pro měření tělesné kondice dojnic

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzprv/Prehled/