Kontakty

Emailová adresa: info@palomo.cz

Tel. ústředna/váha: 583 401 881

Číslo datové schránky: fzzfjre

Vedení společnosti

Ing. Jan Fajt, předseda představenstva, ředitel, tel.: 602 513 825

email.: fajtjan@centrum.cz 

Martin Rosta, místopředseda představenstva, agronom,  tel.: 775 780 055

email: rosta@palomo.cz 

Ing. Josef Barák, člen představenstva

Ing. Martin Kršek, předseda dozorčí rady, agronom, tel.: 775 780 060

email: krsek@palomo.cz 

Klíčoví zaměstnanci

Agronomové

Ing. Martin Kršek, agronom, tel.: 775 780 060

email: krsek@palomo.cz

Martin Rosta, agronom stroje,  tel.: 775 780 055

email: rosta@palomo.cz 

Zootechnici

Zdena Kočková, zootechnik skot, tel.: 775 780 063

email: kockova@palomo.cz 

Marcela Dyčková, zootechnik prasata, tel.: 775 780 019

email: dyckova@palomo.cz

Pozemky, pachty, akcie

Ing. Jana Lejsková, tel.: 583 401 889

email: lejskova@palomo.cz

Sekretariát

Růžena Kubálková, tel.: 583 401 887

email: kubalkova@palomo.czinfo@palomo.cz

Hlavní účetní

Hana Crhová, tel.: 583 401 884

email: crhova@palomo.czfaktury@palomo.cz

Mzdová účetní

Milena Pospíšilová, tel.: 583 401 883

email: pospisilova@palomo.cz

Opravy/Služby

Martin Bárta, opravy strojů, tel.: 775 780 840

email: barta@palomo.cz

Martin Rosta, služby techniky, tel.: 775 780 055

email: rosta@palomo.cz

Technik/energetik

Jan Červinka, tel.: 775 780 059

email: cervinka@palomo.cz

Stravovna:

Marta Urbášková, tel.: 583 401 892